Title: Měřicí sestava pro zkoušky impulzním napětím
Other Titles: Measuring setup for impulse voltage tests
Authors: Bureš, Jiří
Advisor: Martínek, Petr
Referee: Müllerová, Eva
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18795
Keywords: vysoké napětí;atmosférické impulzní napětí;zkušební zdroj;impulzní generátor;měřicí systémy;kalibrace
Keywords in different language: high voltage;lightning-impulse voltage;test voltage source;impulse generator;measuring systems;calibration
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá výrobou zkušebního napětí. Práce obsahuje přehled vysokonapěťových zkušebních zdrojů. Hlavním tématem je impulzní generátor pro výrobu atmosférického impulzního napětí. Stěžejním bodem práce je kalibrace měřícího systému, která je nezbytná pro využití impulzního generátoru pro dielektrické zkoušky.
Abstract in different language: This master's thesis deals with generation of test voltage. It contains summary of high voltage test sources. The main topic is an impulse generator for generation of lightning-impulse voltage. The most important part of this thesis is calibration of the measuring system, which is necessary for utilization of the impulse generator for dielectric tests.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Bures_2015.pdfPlný text práce2,21 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062670_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce357,56 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062670_oponent.pdfPosudek oponenta práce380,07 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062670_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce247,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18795

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.