Název: Možnosti uplatnění studeného kelímku při tavení skla
Další názvy: Possibility of applying cold crucible by glass melting
Autoři: Rataj, Martin
Vedoucí práce/školitel: Rot, David
Oponent: Kožený, Jiří
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18802
Klíčová slova: Maxwellovy rovnice;indukční teplo;hloubka vniku;tavení nevodivých materiálů;r7t7;Ansys;studený kelímek;sklo
Klíčová slova v dalším jazyce: Maxwell´s equations;induction heating;depth of penetration;melting of non-conductive materials;r7t7;Ansys;cold crucible;glass
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou studeného kelímku se zaměřením na využití při tavení skla. V prvních dvou kapitolách bude popsán teoretický předpoklad pro sdílení tepla a teorie indukčního ohřevu. Třetí kapitola je zaměřena na samotnou problematiku studeného kelímku, s důrazem na kelímky používané pro tavení skla. Hlavním cílem práce je vytvořit 3D model reálného studeného kelímku za pomoci výpočetního programu ANSYS. Výsledkem práce je pak porovnání studeného kelímku při použití vodivého a nevodivého dna
Abstrakt v dalším jazyce: The present thesis is focused on problematic of cold crucible with its use for melting glass. In the first two chapters will be described the theoretical hypothesis for the heat exchange and the theory of induction heating. The third chapter deals with the cold crucible itself, focusing on the crucibles that are used for melting glass. The main objective of this thesis is creating a 3D model of the real cold crucible using the ANSYS software. The result of this thesis is a comparision of the cold crucible with conductive and nonconductive bottom.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Martin_Rataj_moznosti uplatneni kelimkupri taveni skla.pdfPlný text práce2,27 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-062677_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce341,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-062677_oponent.pdfPosudek oponenta práce477,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-062677_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce257,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/18802

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.