Title: Analýza a optimalizace procesního řízení
Other Titles: An Analysis and Optimization of the Process Management
Authors: Hromádka, Aleš
Advisor: Řeřicha, Tomáš
Referee: Soukup, Radek
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18815
Keywords: procesní řízení;procesní modelování;aris;organigram;model přidané hodnoty;eepc model;paretova analýza;termodynamické výpočty;optimalizace výrobního procesu;teplárna;spalování;paliva
Keywords in different language: business process management;business process modeling;aris;organigram;model landscape;eepc model;pareto analysis;thermodynamic calculations;process optimization;heating plant;combustion;fuels
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá komplexní analýzou a následnou optimalizací výrobních procesů z hlediska termodynamiky, pokročilých technologií, procesního řízení a Paretovy analýzy ve společnosti Plzeňská Teplárenská a.s.. Jsou zde rozebírány problematiky procesního řízení, modelování podnikových procesů a základy termodynamiky. Teoretické poznatky jsou pak využity pro termodynamické výpočty parametrů pro efektivní provoz, samotné procesní modely a pro Paretovu analýzu příčin a následků. V závěru je návrh jednotlivých změn, které by vedly k optimalizaci výrobního procesu.
Abstract in different language: This graduation thesis is concerned with the complex analysis and subsequent optimization of production processes in terms of thermodynamics, advanced technologies, process control and Pareto analysis in Plzeňská Teplárenská a.s. This thesis explains issues of process management, business process modeling and fundamentals of thermodynamics. Theoretical knowledge is then used for thermodynamic calculation of parameters for efficient operation, the actual process models an0d Pareto analysis of causes and effects. In conclusion, there are drafts of the changes that would lead to optimizing the manufacturing process.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Ales Hromadka.pdfPlný text práce4,11 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062864_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce370,71 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062864_oponent.pdfPosudek oponenta práce479,52 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062864_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce248,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18815

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.