Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHarvánek, Lukáš
dc.contributor.authorSvoboda, Miroslav
dc.contributor.refereeHornak, Jaroslav
dc.date.accepted2015-06-25
dc.date.accessioned2016-03-15T08:50:15Z
dc.date.available2014-10-15cs
dc.date.available2016-03-15T08:50:15Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-06-08
dc.identifier62826
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/18860
dc.description.abstractV překládané bakalářské práci je nejprve definován pojem nanotechnologie. Mluvíme-li o polymerních nanokompozitech, bylo třeba zmínit, co je to kompozit a polymer. Následně jsou uvedeny vhodné nanočástice pro disperzi v polymerní matrici. Vlastnosti polymeru se modifikují přidáním malého množství hmotnostních procent nanoplniv. Ty mění mechanické a elektrické vlastnosti polymeru. Například nanoplniva jako oxid kremičitý, oxid hlinitý nebo oxid titaničitý hrají v nanokompozitech důležitou roli ve zlepšení elektrické pevnosti a odolnosti proti částečným výbojům. Na závěr je v této práci uvedeno užití polymerních nanokompozitů. Ty se užívají především díky jejich dielektrickým vlastnostem v silnoproudé elektrotechnice, nicméně najdou mnohá uplatnění i v elektronice.cs
dc.format46 s. (82 901 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectnanotechnologiecs
dc.subjectnanoplnivacs
dc.subjectnanopřísadacs
dc.subjectepoxidcs
dc.subjectsilikátcs
dc.subjectmatricecs
dc.subjectpolymercs
dc.subjectpojivocs
dc.subjectvýztužcs
dc.subjectfázové rozhranícs
dc.titlePolymerní nanokompompozity a jejich aplikace v elektrotechnicecs
dc.title.alternativePolymer nanocomposites and their applications in electrical engineeringen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis was written primarily using literature from abroad. First, we define nanotechnology. Following this, we discuss composites and polymers in general. In the next chapter we discuss nanocomposites in general, along with nanofillers and their dispersion in a polymer matrix. The next topic is the modification of the properties of nanocomposites with nanofillers in order to improve certain properties of the matter. By adding a small amount of weight percentage (wt%) of nanofillers, the physical, mechanical, and electrical properties of polymers can be greatly enhanced. For instance, nanofillers in nanocomposites such as silica (SiO2), alumina (Al2O3) and titania (TiO2) play a big role in providing a good approach to increasing the dielectric breakdown strength and partial discharge resistance of nanocomposites. Finally, the application of nanocomposites in electrical engineering is discussed. They have a great use in a power system, but also in electronics.en
dc.subject.translatednanotechnologyen
dc.subject.translatednanoparticlesen
dc.subject.translatednanofillersen
dc.subject.translatedepoxideen
dc.subject.translatedsilicateen
dc.subject.translatedmatrixen
dc.subject.translatedpolymeren
dc.subject.translatedbonding agenten
dc.subject.translatedreinforcementen
dc.subject.translatedinterphaseen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Miroslav Svoboda.pdfPlný text práce1,77 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062826_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce364,77 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062826_oponent.pdfPosudek oponenta práce322,78 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062826_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce208,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18860

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.