Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHromádka, Miroslav
dc.contributor.authorBystřický, Tomáš
dc.contributor.refereeLaurenc, Jiří
dc.date.accepted2015-06-03
dc.date.accessioned2016-03-15T08:50:27Z-
dc.date.available2013-10-14cs
dc.date.available2016-03-15T08:50:27Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2014-05-12
dc.identifier58599
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/18880
dc.description.abstractTématem předkládané diplomové práce je analýza působení přepěťových ochran, tedy rozbor jejich reakce na přepěťové signály. V první polovině teoretické části jsou stručně popsány běžně vznikající druhy přepětí v přenosové soustavě, které ovlivňují dodávku elektrické energie a tím i chod zařízení na ní závislých. Ve druhé části pak typy používaných ochran. V poledních kapitolách jsou popsány testovací signály Surge, Burts a ESD, kterými byly vybrané ochrany namáhány a vyhodnocení výsledků této analýzy. Příloha práce je rozdělena na část A obsahující změřené hodnoty a část B, kde jsou uvedeny grafy.cs
dc.format45 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpřepětícs
dc.subjectpřepěťová ochranacs
dc.subjectochranacs
dc.subjectvaristorcs
dc.subjectjiskřištěcs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectbleskcs
dc.subjectspínací přepětícs
dc.subjectatmosférický výbojcs
dc.subjectsurgecs
dc.subjectrázový impulzcs
dc.subjectelektrostatický výbojcs
dc.titleAnalýza působení přepěťových ochrancs
dc.title.alternativeAnalysis of the effect of surge protection devicesen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe subject of submitted diploma thesis is to analyze the effect of surge protection device, an analysis of reaction to surge signals. In the first part of theoretical section are briefly describes commonly generated types of overvoltage in the transmission system that influence the supply of electrical energy and thus operation of electrical devices. In the second part of theory are described frequently used types of protection devices. The last chapters are describes test signals Surge, Burst and ESD, which were selected protections stressed and evaluation of this analysis. Annex of this thesis contains the measured values and graphs.en
dc.subject.translatedovervoltageen
dc.subject.translatedovervoltage protectionen
dc.subject.translatedprotectionen
dc.subject.translatedvaristoren
dc.subject.translatedgapen
dc.subject.translatedanalysisen
dc.subject.translatedlightningen
dc.subject.translatedswitching overloaden
dc.subject.translatedatmospheric dischargeen
dc.subject.translatedsurgeen
dc.subject.translatedelectrostatic dischargeen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Bystricky_Analyza_pusobeni_prepetovych_ochran.pdfPlný text práce1,71 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-058599_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce312,96 kBAdobe PDFView/Open
oponent-058599_oponent.pdfPosudek oponenta práce313,52 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-058599_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce282,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18880

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.