Title: Analýza působení přepěťových ochran
Other Titles: Analysis of the effect of surge protection devices
Authors: Bystřický, Tomáš
Advisor: Hromádka, Miroslav
Referee: Laurenc, Jiří
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18880
Keywords: přepětí;přepěťová ochrana;ochrana;varistor;jiskřiště;analýza;blesk;spínací přepětí;atmosférický výboj;surge;rázový impulz;elektrostatický výboj
Keywords in different language: overvoltage;overvoltage protection;protection;varistor;gap;analysis;lightning;switching overload;atmospheric discharge;surge;electrostatic discharge
Abstract: Tématem předkládané diplomové práce je analýza působení přepěťových ochran, tedy rozbor jejich reakce na přepěťové signály. V první polovině teoretické části jsou stručně popsány běžně vznikající druhy přepětí v přenosové soustavě, které ovlivňují dodávku elektrické energie a tím i chod zařízení na ní závislých. Ve druhé části pak typy používaných ochran. V poledních kapitolách jsou popsány testovací signály Surge, Burts a ESD, kterými byly vybrané ochrany namáhány a vyhodnocení výsledků této analýzy. Příloha práce je rozdělena na část A obsahující změřené hodnoty a část B, kde jsou uvedeny grafy.
Abstract in different language: The subject of submitted diploma thesis is to analyze the effect of surge protection device, an analysis of reaction to surge signals. In the first part of theoretical section are briefly describes commonly generated types of overvoltage in the transmission system that influence the supply of electrical energy and thus operation of electrical devices. In the second part of theory are described frequently used types of protection devices. The last chapters are describes test signals Surge, Burst and ESD, which were selected protections stressed and evaluation of this analysis. Annex of this thesis contains the measured values and graphs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Bystricky_Analyza_pusobeni_prepetovych_ochran.pdfPlný text práce1,71 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-058599_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce312,96 kBAdobe PDFView/Open
oponent-058599_oponent.pdfPosudek oponenta práce313,52 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-058599_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce282,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18880

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.