Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMentlík, Václav
dc.contributor.authorKonopík, Ondřej
dc.contributor.refereeTrnka, Pavel
dc.date.accepted2015-06-01
dc.date.accessioned2016-03-15T08:50:29Z-
dc.date.available2013-10-14cs
dc.date.available2016-03-15T08:50:29Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-05-11
dc.identifier58613
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/18881
dc.description.abstractPředkládaná diplomové práce je zaměřena na problematiku týkající se mobilního zařízení pro diagnostiku vysokonapěťových motoru. Jsou popsány aspekty působící na vysokonapěťové motory. Jsou ukázány rozhodující parametry pro charakterizování stavu strojů a metody pro zjišťování daných parametrů. Bylo provedeno měření pomocí zdroje VLF (velmi nízka frekvence) na turbogenerátoru. Pro měřící vzorky bylo provedeno měření pomocí zdroje VLF a zdroje 50 Hz.cs
dc.format60 s. (74 600 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdiagnostikacs
dc.subjectčástečný výbojcs
dc.subjectvlf napětícs
dc.subjecttgcs
dc.subjectizolační systémcs
dc.titleMobilní zařízení pro diagnostiku vysokonapěťových motorůcs
dc.title.alternativeMobile devices for the diagnostic of high-voltage motorsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe master thesis deals with issues relating to mobile devices for diagnostic of highvoltage engines. It describes aspects, which cause on highvoltage engines. It presents deciding parameters for characterised condition of engines and methods for recognition these parameters. It was perfomed measurements with source of VLF (very low frequency) on turbo-generator. For measuring samples were performed measurement with source of VLF and source of 50 Hzen
dc.subject.translateddiagnosticen
dc.subject.translatedpartial dischargeen
dc.subject.translatedvlf tensionen
dc.subject.translatedtgen
dc.subject.translatedinsulation systemen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ondrej Konopik - Mobilni zarizeni pro diagnostiku vysokonapetovych motoru.pdfPlný text práce1,88 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-058613_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce307,68 kBAdobe PDFView/Open
oponent-058613_oponent.pdfPosudek oponenta práce349,12 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-058613_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce213,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18881

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.