Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŘeřicha, Tomáš
dc.contributor.authorKojan, Radek
dc.contributor.refereeSoukup, Radek
dc.date.accepted2015-06-05
dc.date.accessioned2016-03-15T08:50:30Z
dc.date.available2014-10-15cs
dc.date.available2016-03-15T08:50:30Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-05-11
dc.identifier62758
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/18883
dc.description.abstractPředložená práce pojednává o logistických procesech společnosti Škoda Transportation a.s. Popisuje metody a nástroje pro optimalizaci logistických procesů. Popisuje pojmy jako logistika, ABC analýza, Lorenzova křivka, Paretovo pravidlo, systémy řízení zásob či kritéria a metody pro výběr dodavatelů. Dále uvádí informace o používaných skladových systémech a informačních systémech v logistice. Práce objasňuje také současný stav hodnocení dodavatelů společnosti Škoda Transportation a.s. Cílem této práce je vytvořit hodnocení dodavatelů z pohledu logistiky a promítnout toto hodnocení do celkového hodnocení dodavatelů společnosti Škoda Transportation a.s.cs
dc.format87 s. (96 939 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectoptimalizace procesůcs
dc.subjectlogistikacs
dc.subjectABCcs
dc.subjectLorenzova křivkacs
dc.subjectParetovo pravidlocs
dc.subjectsystémy řízení zásobcs
dc.subjectQ-systém řízení zásobcs
dc.subjectP-systém řízení zásobcs
dc.subjectsystém dvou zásobníkůcs
dc.subjectkritéria a metody pro výběr dodavatelůcs
dc.subjectskladové systémycs
dc.subjectregálové systémycs
dc.subjectinformační systémy v logisticecs
dc.subjectDCIxcs
dc.subjectAimtec a.s.cs
dc.subjectŠkoda transportation a.s.cs
dc.subjecthodnocení dodavatelůcs
dc.titleAnalýza logistických procesů elektrotechnické firmycs
dc.title.alternativeAnalysis of the Logistic Process in Electrical Engineering Companyen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedPresented thesis deals with logistic processes of the company Škoda Transportation PLC. It depicts methods and instruments for optimization of logistic processes. The thesis also describes terms such as logistics, ABC analysis, Lorenz curve, Pareto principle, systems of reserves´ controlling or criteria and methods for supplier´s selection. Further, the thesis gives the information about warehouse systems, which are used, and about information systems in logistics. Then, the thesis clarifies the current situation of supplier´s evaluation in the company Škoda Transportation PLC. The aim of the thesis is to create the system of evaluating suppliers from the logistics point of view and to reflect it in the overall evaluation of suppliers in the company Škoda Transportation PLC.en
dc.subject.translatedoptimization of processesen
dc.subject.translatedlogisticsen
dc.subject.translatedABCen
dc.subject.translatedLorenz curveen
dc.subject.translatedPareto principleen
dc.subject.translatedsystem of reserves´ controllingen
dc.subject.translatedQsystem of reserves´ controllingen
dc.subject.translatedP-system of reserves´ controllingen
dc.subject.translatedsystem of two reservoirsen
dc.subject.translatedcriteria and methods for selection of suppliersen
dc.subject.translatedwarehouse systemsen
dc.subject.translatedshelving systemsen
dc.subject.translatedinformation systems in logisticsen
dc.subject.translatedDCIxen
dc.subject.translatedAimtec plcen
dc.subject.translatedŠkoda transportation plcen
dc.subject.translatedevaluation of suppliersen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Kojan Analyza logistickych procesu elektrotechnicke firmy.pdfPlný text práce3,03 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062758_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce358,79 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062758_oponent.pdfPosudek oponenta práce497,6 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062758_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce181,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18883

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.