Title: Diagnostika stavu elektroizolačních struktur
Other Titles: Diagnostics of electrical insulating structures
Authors: Pašková, Michaela
Advisor: Trnka, Pavel
Referee: Souček, Jakub
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18892
Keywords: transformátor;systém olej-papír;degradace;alternativní elektroizolační kapaliny;zrychlené tepelné stárnutí
Keywords in different language: transformer;paper-oil system;degradation;alternative insulating liquids;accelerated thermal aging
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na problematiku elektroizolačního systému transformátoru. Souhrnně popisuje obecné rozdělení dielektrik dle skupenství pro VN techniku s následným zaměřením na systém olej-papír. Dále popisuje jednotlivé způsoby degradace elektroizolačního systému transformátoru a definuje diagnostické parametry. Tyto teoretické informace jsou doplněny experimentálním měřením zrychleného tepelného stárnutí alternativních izolačních kapalin, které by se mohly v budoucnu využívat v EIS transformátorů. Vše je doplněno o zhodnocení stávající situace a možné vize jakým směrem by se měly ubírat inovace izolačních olejů pro transformátory.
Abstract in different language: This master's thesis is focused on the problem of electrical insulating system of transformers. In summary it is described the general overview of dielectrics according to state for use in the high-voltage engineering. Then it focuses mainly on paper-oil system. It also describes the different methods of degradation of electrical insulating transformer system and defines the diagnostic parameters. This theoretical information is supplemented by experiment. Experiment present accelerated thermal aging of samples of alternative insulating fluids that could be used in the future in transformers. In conclusion, the current situation is evaluated and possible vision of what direction could be take innovation insulating oils for transformers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Michaela Paskova.pdfPlný text práce2,38 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062767_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce315,23 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062767_oponent.pdfPosudek oponenta práce402,79 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062767_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce209,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18892

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.