Title: Elektronické systémy v oděvech a jejich použití v prostředí s elektrostatickými poli
Other Titles: Wearable microsystems and its use i ESD environment
Authors: Plzák, Pavel
Advisor: Šíma, Milan
Referee: Blecha, Tomáš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18918
Keywords: zásahový oděv;nositelné mikrosystémy;inteligentní textilní systémy;senzory v oděvech;interaktivní textilie;esd;povrchový odpor;akumulace náboje;čsn;elektronika
Keywords in different language: emergency clothing;wearable microsystems;intelligent textile systems;smart sensors in fabric;interactive textile;esd;surface resistance;accumulation of charge;čsn;elektronics
Abstract: Tato diplomová práce je rozdělena do 4 částí. První část této práce pojednává o elektronických systémech a o možnostech jejich využití v oděvech (ať už se jedná o oděvy sportovní, funkční, záchranné, apod.). První část je také zaměřena na možnosti implementace systémů do oděvů. Druhá část této práce pojednává o jednotlivých systémech, které lze na oděv našít, natisknout, vplést, či připevnit, dále o jejich propojení a komunikaci. Jelikož žádná z norem neupravuje požadavky "chytrých" oděvů, třetí část je zaměřena právě na normy týkající se požadavků na materiál oděvů tak, aby chránila jejich uživatele proti okolním nepříznivým vlivům a zvlášť na normy týkající se elektronických systémů, které jsou do oděvu vloženy či připevněny. Poslední část je zaměřena na samotnou praxi a měření v laboratorních podmínkách, kde jsou simulovány elektrostatické výboje.
Abstract in different language: This thesis is divided into 4 parts. The first part deals with the electronic systems and possibilities for their use in clothes (whether it is a sports clothes, working clothes, saving clothes, etc.). The first part is focused on the implementation of systems into the clothes. The second part of this thesis discusses about the various systems that can be sewn, printed, intertwine, or attach onto clothing, further it discusses about their connection and communication. Because none of the standards does not requirements on "smart" clothing, the third part is focused on standards relating to the materials of clothes to protect them against adverse ambient conditions and particularly standards relating to electronic systems that are embedded or affixed into clothing. The last part focuses on actual practice and measurements in laboratory conditions, where can be simulated electrostatic discharge.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA_PRACE_BC_PLZAK_PAVEL.pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062920_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce333,05 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062920_oponent.pdfPosudek oponenta práce367,32 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062920_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce320,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18918

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.