Memo

Zobrazit statistiky

Podkomunity

22 položek
19 položek
14 položek
11 položek
19 položek
36 položek
30 položek
31 položek
30 položek
23 položek
26 položek

Poslední příspěvky

Morávková, Naděžda
Prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc. slaví životní jubileum

Východská, Helena
K šedesátinám doc. PaedDr. Naděždy Morávkové, Ph.D.

Hlôšková, Hana
Dudeková Kováčová, Gabriela: Človek vo vojne. Stratégie prežitia a sociálne dôsledky prvej svetovej vojny na Slovensku. Bratislava: VEDA, Historický ústav SAV, 2019, 326 str. ISBN 978-80-224-1786-0

Morávková, Naděžda
Karel Řeháček, Plzeňská radnice mezi válkami. Kdo byl kdo ve vedení města v letech 1918–1939, Plzeň 2021, 188 s.

Schwubová, Martina
Portelli Alessandro. Smrt Luigiho Trastulliho a jiné příběhy, Forma a význam v orální historii. Praha: Karolinum, 2020. ISBN 978-80-246-4550-6