Title: Spínaný zdroj s aktivním PFC
Other Titles: Switching power supply with active PFC
Authors: Jadlovský, Ondřej
Advisor: Moldaschl, Jan
Referee: Pajer, Ondřej
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18958
Keywords: korekce účiníku;spínaný zdroj;předregulace;měnič boost;měnič flyback;kritický režim spínání;přerušovaný režim spínání;nepřerušovaný režim spínání;NCP1607;NCP1230
Keywords in different language: power factor correction;switching source;boost preconverter;flyback converter;critical conduction mode;discontinuous conduction mode;continuous conduction mode;NCP1607;NCP1230
Abstract: Předkládaná diplomová práce, Spínaný zdroj s aktivním PFC, se zabývá problematikou korekce účiníku spínaných zdrojů. Práce je zaměřena na návrh aktivního PFC filtru a downstream měniče s výstupním napětím 32V a 2A. Cílem práce je realizovat funkční vzorek a provést měření jeho hlavních parametrů. Teoretická část se zabývá obecnou problematikou PFC filtrace a možnostmi jejího řešení. Praktická část popisuje návrh a realizaci funkčního vzorku s dosaženými výsledky měření a konstrukčním postupem. PFC filtr byl řešen jako zvyšující měnič boost a downstream měnič pomocí topologie flyback s řídícími obvody NCP řady od výrobce ON Semiconductor.
Abstract in different language: The presented diploma thesis, Switching power supply with active PFC, deals with the power factor correction switching power supplies. The work focuses on the design of active PFC filter and downstream converter with the output voltage of 32V and 2A. The aim is to implement a functional sample and measure its main parameters. Theoretical section deals with general problems of the PFC filtration and its possibilities solutions. The practical part describes the design and implementation of a functional sample with the measurement and construction procedure results. The PFC filter was solved as a boost converter and a downstream converter focus on flyback topology with NCP series control circuits from the manufacturer ON Semiconductor.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zaverecna-prace.pdfPlný text práce20,34 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-065686_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce345,43 kBAdobe PDFView/Open
oponent-065686_oponent.pdfPosudek oponenta práce361,23 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-065686_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce224,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18958

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.