Title: Antropologická reflexe integrace cizinců v ČR
Other Titles: Anthropological reflection of notions of teachers about their pupils-foreigners
Authors: Bendová, Markéta
Advisor: Hirt, Tomáš
Referee: Vanková, Klára
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18995
Keywords: integrace;představy učitelů;vzdělání cizinců;cizinci;nálepkování;stereotypizace
Keywords in different language: integration;notions of teachers;education of foreigners;foreigners;labeling;stereotyping
Abstract: Cílem této práce je popsat postoje a přístupy učitelů vůči jejich žákům-cizincům na základních školách v Plzni, to jak se projevují během vyučování a jakým způsobem jsou mezi učiteli sdílené. Obecně se autorka snaží porozumět, jak učitelé cizince identifikují, charakterizují a vnímají. Součástí práce je také stereotypizace a nálepkování těchto žáků. Toto téma je důležitým předmětem studia, protože jeho výsledky mohou pomoci zkvalitnit vzdělání cizinců.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to describe attitudes and approaches of teachers at primary schools in Pilsen, the way how they are manifested during classes and with whom teachers share them. In generally, the author tries to understand how teachers identify, characterize and perceive foreigners. The part of the thesis is also stereotyping and labelling of these pupils. This theme is an important subject for a research because the results can help to improve the education of foreigners.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Bendova Marketa.pdfPlný text práce628,78 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Bendova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Bendova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce865,2 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Bendova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce576,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18995

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.