Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJakoubek, Marek
dc.contributor.authorChocová, Lucie
dc.contributor.refereeHirt, Tomáš
dc.date.accepted2015-06-01
dc.date.accessioned2016-03-15T08:51:55Z-
dc.date.available2014-06-30cs
dc.date.available2016-03-15T08:51:55Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-21
dc.identifier61519
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19005
dc.description.abstractPrvní část této práce shrnuje na základě dostupných zdrojů různé aspekty každodenního života českých kolonistů v Banátu. Zejména se snaží vyzdvihnout takové stránky života, které mají souhrnně budit dojem autenticity. Prvním takovým aspektem je bezpochyby jejich historie. Dále také způsob jejich obživy a tradice. Druhá část je založena převážně na terénním výzkumu realizovaném v šesti českých vesnicích v Banátu. Tato část je zaměřena na koncept venkovské turistiky v této lokalitě. Mou snahou v této práci bude přednést komplexnější informace o současném Banátu, o turistech, kteří oblast navštěvují a o jejich vzájemných vztazích.cs
dc.format60 s. (98 640 znaků), 7 s. Přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdiasporacs
dc.subjectnárodní identitacs
dc.subjectkulturní tradicecs
dc.subjectreemigracecs
dc.subjectvenkovská turistikacs
dc.subjectautenticitacs
dc.subjectkaždodenní životcs
dc.subjectodlišnostcs
dc.subjectsimulakrumcs
dc.subjectinterakcecs
dc.titleSetkání Čechů v rámci odlišných světůcs
dc.title.alternativeGathering of Czechs within the diverse worldsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programAntropologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe first part of this paper summarizes, based on the available sources, various aspects of everyday life of Czech colonists in the Banat. In particular, it seeks to highlight those aspects of life that shall together give the impression of authenticity. The first aspect is undoubtedly their history. Furthermore, it includes means of their livelihoods and the tradition. The second part is based primarily on the fieldwork realized in six Czech villages in the Banat. This part focuses on the concept of rural tourism in this locality. I would try to present complex information about actual Banat, about turists who visit this area and about their mutual relationships in this thesis.en
dc.subject.translateddiasporaen
dc.subject.translatednational identityen
dc.subject.translatedcultural traditionsen
dc.subject.translatedreemigrationen
dc.subject.translatedrural tourismen
dc.subject.translatedauthenticityen
dc.subject.translatedeveryday lifeen
dc.subject.translatedothernessen
dc.subject.translatedsimulacrumen
dc.subject.translatedinteractionen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Setkani Cechu v ramci odlisnych svetu.pdfPlný text práce1,8 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Chocova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce899,04 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Chocova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Chocova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce582,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19005

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.