Title: Etnické čistky na území bývalého SSSR v první polovině 20.století
Other Titles: Ethnic cleansing in the USSR territory in first part of 20.century
Authors: Ibrmajer, Jan
Advisor: Bahenský, František
Referee: Lupták Burzová, Petra
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19007
Keywords: sovětský svaz;národnostní politika;etnické čistky;deportace;genocida;vnitropolitický vývoj;burjati;krymští tataři;sovětský svaz 20.léta 20.století;sovětský svaz 30.léta 20.století;sovětský svaz 40.léta 20.století;rusko;sibiř;ukrajina
Keywords in different language: soviet union;national policy;ethnic cleansing;deportation;genocide;internal political developments;buryats;crimean tatars;soviet union 20s the 20th century;30s the 20th century;40s the 20th century;russia;siberia;ukraine
Abstract: Cílem mé bakalářské práce je pokusit se osvětlit národnostní politiku v SSSR během 1.poloviny 20.století. Především bych chtěl vysvětlit fenomén etnických čistek, ke kterým během 1.poloviny 20.stol v SSSR docházelo a celkově se zamyslet nad pojmem a důvodem těchto etnických čistek. Tedy proč k nim docházelo, jak byly realizovány a jaké obyvatelstvo jim v rámci národnostní politiky v SSSR podléhalo.
Abstract in different language: The goal of my thesis is to attempt to explicate national policy in USSR during the first half of 20th Century. Primarily, I would like to explain the phenomenon of ethnic cleansing, which was during the first half of 20th Century and consider about the reason of ethnic cleansing as a whole. Thus, why were ethnic cleansing conducted, how they were implemented ethnic cleansing and what population were deported.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarka ibrmajer.pdfPlný text práce317,86 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Ibrmajer_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce765,77 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Ibrmajer_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Ibrmajer_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce574,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19007

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.