Title: Vampyrismus v Čelákovicích jako lokální kulturní fenomén
Other Titles: Vampirism in Čelákovice as a local cultural phenomenon
Authors: Josefíková, Miroslava
Advisor: Janeček, Petr
Referee: Velkoborská, Kamila
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19009
Keywords: vampyrismus;upír;fenomén;pohřebiště;pověra
Keywords in different language: vampirism;vampire;phenomenon;burial place;superstition
Abstract: Tato bakalářská práce popisuje projevy lokální expresivní kultury v Čelákovicích v důsledku nalezeného pohřebiště s projevy protivampyrických opatření odkrytého v roce 1966. Analyzuje postoj obyvatel k tomuto nálezu a reflektuje jejich názory.
Abstract in different language: This bachelor thesis describes manifestation of local expressive culture in Čelákovice in concequence of discovered burial site with antivampirism measure showed in 1966. It analyzes attitude of citizens to this discovery and reflects their opinions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Miroslava_Josefikova_2015.pdfPlný text práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Josefikova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Josefikova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Josefikova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce349,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19009

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.