Title: Stigmatizace lidí vyrůstajících v institucích náhradní rodinné péče
Other Titles: Stigmatization of people growing up in institutions of substitute care
Authors: Kocábová, Tereza
Advisor: Jakoubková Budilová, Lenka
Referee: Lochmannová, Alena
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19013
Keywords: stigmatizace;předsudky;integrace;dětský domov;dům na půl cesty;náhradní výchovná péče
Keywords in different language: stigmatization;prejudice;integration;foster care home;house on a halfway;alternative educational care
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou stigmatizace mladých lidí, opouštějících dětské domovy a další instituce náhradní péče, při jejich integraci do společnosti. Práce je pro přehlednost rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část vychází z autorů E. Goffman, P. Mareš, T. Novák atd. a vysvětluje základní pojmy, které nás provázejí celou prací (stigma, diskriminace, předsudky). Tato část osvětluje problematiku odchodu mladých lidí z dětských domovů v obecné rovině. Empirický výzkum (empirické šetření) je zaměřen na problematiku integrace mládeže žijící v domu na půl cesty, který se nachází v Karlovarském kraji. Myslím si, že tento problém má stále mnoho nevyřešených otázek, vhodných k dalšímu zkoumání, především na téma obrácené diskriminace v institucích a úřadech. Této problematice není v České republice stále ještě věnován dostatek pozornosti.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with problem of stigmatization of young people leaving foster care homes and other institutions of alternative education care during their integration into society. The thesis is divided into two parts for clarity, theoretical and practical. The theoretical part is based on the authors E. Goffman, P. Mareš, T. Novák etc. and explains the basic concepts that accompany us thru the entire work (stigma, discrimination, prejudice). This section points out the overall issue of young people leaving their foster homes/ orphanages in general. Empirical research (empirical investigation) focuses on the integration of young people living in house on a halfway the Karlovy Vary region. I think that this problem still has many unresolved questions to investigate, primarily the topic of reverse discrimination in institutions and offices. Therefore in my opinion, Czech Republic needs to pay extensive attention to this very important matter.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Tereza Kocabova.pdfPlný text práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Kocabova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Kocabova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Kocabova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce438,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19013

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.