Title: Gender v subkultuře Policie ČR
Other Titles: Gender in the Czech Republic police subculture
Authors: Palečková Tauberová, Martina
Advisor: Jakoubek, Marek
Referee: Trávníčková, Zuzana
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19019
Keywords: subkultura;policie čr;gender;diskriminace;antidiskriminace
Keywords in different language: subculture;police of the czech republic;gender;discrimination;anti-discrimination
Abstract: Tato práce se věnuje problematice genderu u subkultury Policie České republiky. Předvýzkum i výzkum byl proveden v 5. platových třídách obvodních oddělení policie okresu Tachov. Zaměřuje se zejména na subjektivní vnímání této problematiky ze strany mužů a žen v přímém výkonu služby, kde je zapotřebí psychická i fyzická odolnost a připravenost. Předvýzkum byl vytvořen v terénu pomocí nestrukturovaných rozhovorů a samotný výzkum pomocí polostrukturovaných rozhovorů s celkem 41 policisty a 8 policistkami. Pokládané otázky se zaměřují na mezilidské vztahy, projevy a zkušenosti aktérů tohoto policejního prostředí.
Abstract in different language: This thesis is dedicated to the issue of gender within the police subculture in the Czech Republic. The author conducted research in five different pay grade groups within the police department of the Tachov district. This thesis focuses on the issue of perceived competency of men and women during work shifts, where physical and mental fitness is necessary. The research was conducted through semi-structured interviews with a total of 41 male police officers and 8 female police officers. Interview topics focused on interpersonal interactions, experiences, and motivations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Gender v subkulture PCR.pdfPlný text práce634,58 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Paleckova Tauberova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Paleckova Tauberova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Paleckova Tauberova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce446,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19019

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.