Title: Krajina ovlivněná těžbou uhlí z perspektivy místních obyvatel
Other Titles: The landscape affected by lignite extraction: the church as a place of memory
Authors: Zapletalová, Markéta
Advisor: Šlehoferová, Tereza
Referee: Fatková, Gabriela
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19027
Keywords: kolektivní paměť;lokální identita;terénní výzkum;most;těžba hnědého uhlí;antropologie krajiny;místo
Keywords in different language: collective memory;local identity;fieldwork;most;lignite extraction;anthropology of landscape;place
Abstract: Ve své práci se věnuji konceptu kolektivní paměti a lokální identity. Terénní výzkum byl veden ve městě Most, silně ovlivněném těžbou uhlí. Práce se také zabývá antropologií krajiny, problematice místa a prostoru. Kostel je zkoumán jako místo paměti, na které obyvatelé Mostu upínají vzpomínky.
Abstract in different language: This thesis focuses on the topic of collective memory and local identity. Fieldwork was carried out in city Most which was affected by lignite extraction. I also discuss the topic of anthropology in terms of landscape, place and space. The church is examined as a place of memory to which locals link their memories.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_ZAPLETALOVAM.pdfPlný text práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Zapletalova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce898,01 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Zapletalova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Zapletalova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce334,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19027

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.