Title: Ženská obřízka jako problém lidských práv
Other Titles: Female circumcision as a human rights issue
Authors: Švihoříková, Andrea
Advisor: Šlehoferová, Tereza
Referee: Hirt, Tomáš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19034
Keywords: ženská obřízka;infibulace;sexualita;klitoris;kontext kultur
Keywords in different language: female circumcision;infibulation;sexuality;clitoris;cultural context
Abstract: Práce nazvaná Ženská obřízka jako problém lidských práv se zabývá tématem ženské obřízky z hlediska kultur, které ji praktikují i reakcí Západu na ni. První kapitola je věnována obecným informacím jako je vymezení pojmu, typologie, zdravotním hlediskům a sexualitě ženy po zákroku. Druhá kapitola popisuje různé spekulativní varianty vzniku obřízky, ženskou obřízku v jednotlivých zemích, estetické a hygienické důvody a spojení obřízky s náboženstvím a rituály. Třetí kapitola nastiňuje současné debaty a otázky, které jsou diskutovány v celosvětovém měřítku a snahy o její vymícení.
Abstract in different language: The work, entitled Female circumcision as a human rights issue deals with the issue of female circumcision in terms of cultures that practice it and the Western response to it. The first chapter is devoted to general information such as the definition of the concept, typology, and health aspects of female sexuality after surgery. The second chapter describes the various speculative variants of circumcision, female circumcision in the country, aesthetic and hygienic reasons and circumcision connection with religion and rituals. The third chapter outlines the current debate and the issues that are discussed on a global scale, and its efforts to eradicate.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Svihorikova_Andrea_BP_Zenska_obrizka_jako_problem_lidskych_prav_2015.pdfPlný text práce661,51 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Svihorikova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce941,81 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Svihorikova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Svihorikova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce409,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19034

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.