Title: Online katalogy knihoven se zaměřením na katalogy v systémech Aleph a Clavius
Other Titles: Online Search Catalogues used in Libraries with a Focus on Catalogues in Aleph and Clavius Systems
Authors: Dolívková, Eliška
Advisor: Šrajbová, Magda
Referee: Faitová, Miloslava
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19072
Keywords: aleph;automatizace;carmen;clavius;knihovna;online katalog;opac;vyhledávání;uživatelské rozhraní
Keywords in different language: aleph;automatization;carmen;clavius;library;online catalogues;opac;searching;user interface
Abstract: Bakalářská práce se zabývá online katalogy, blíže se zaměřuje na katalogy v systému Aleph a Clavius. Práce může být rozdělena do tří hlavních částí. První část je teoretická a věnuje se historii katalogů, termínu "katalog" a jejich využití a funkcím. Druhá část je již praktičtější a věnuje se konkrétním katalogům v systému Aleph a Clavius a jejich funkcím, přičemž byl brán zřetel na použití katalogu z pohledu uživatele a tomu, jaké možnosti má uživatele při vyhledávání dokumentů. Cílem práce je porovnat zmíněné katalogy a tomu se věnuje třetí a závěrečná část práce
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the online catalogues. It closer focuses on catalogues in systems Aleph and Clavius and can be divided into three main parts. The first part is theoretical only and deals with the history of catalogues, the term "catalogue", its use and functions. The second part is more practical and deals with the concrete catalogues Aleph and Clavius and their functions. It also focuses on the searching techniques and the user interface. The goal of this thesis is to compare both mentioned catalogues. This is the purpose of the final part of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Dolivkova_HUM.pdfPlný text práce2,13 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-dolivkova_srajbova.pdfPosudek vedoucího práce146,32 kBAdobe PDFView/Open
oponent-dolivkova_faitova.pdfPosudek oponenta práce148,62 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Dolivkova Eliska.pdfPrůběh obhajoby práce519,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19072

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.