Title: Životní spokojenost seniorů
Other Titles: Life satisfaction in old age
Authors: Švancarová, Barbora
Advisor: Veverková, Lada
Referee: Hanzelínová, Lada
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19130
Keywords: stáří;stárnutí;senior;involuce;kvalita života;adaptace;smysl života;smysluplnost;gerontologie;hodnoty;spiritualita;religiozita
Keywords in different language: old age;aging;involution;quality of life;meaning of life;values;spirituality;religiosity
Abstract: Bakalářská práce pojednává o životní spokojenosti ve stáří. Objasňuje pojmy stáří a stárnutí a poskytuje informace o involučních změnách. Pozornost je věnována také kvalitě života ve stáří a aspektům, které kvalitu života seniorů ovlivňují. Dále je vymezen pojem "smysl života" a přiblížena hodnotová soustava. V bakalářské práci není opomenuto ani téma spirituality a religiozity, které úzce souvisí se smysluplností života seniorů.
Abstract in different language: The topic of this bachelor thesis is life satisfaction in old age. This thesis clarifies old age and aging and it provides information about involutional changes. Attention is dedicated to quality of life and aspects which influence the quality of life. In bachelor thesis is explained meaning of life and system of values. In this bachelor thesis is not forgotten on spirituality and religiosity, because spirituality and religiosity are connected with meaningfulness of a life.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Zivotni_spokojenost_senioru_Svancarova.pdfPlný text práce446,5 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-svancarova_veverkova.pdfPosudek vedoucího práce458,72 kBAdobe PDFView/Open
oponent-svancarova_hanzelinova.pdfPosudek oponenta práce306,85 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Svancarova_B.pdfPrůběh obhajoby práce731,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19130

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.