Title: Translation of a Czech literary text with a commentary and glossary
Other Titles: Translation of a Czech literary text with a commentary
Authors: Ettler, Vojtěch
Advisor: Raisová, Eva
Referee: Skopečková, Eva
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19201
Keywords: literární překlad;povídky;teorie překladu;makroanalýza;mikroanalýza;komentář
Keywords in different language: literary translation;short stories;theory of translation;macroanalysis;microanalysis;commentary
Abstract: Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit překlad uměleckého textu s komentářem k vybraným překladatelským řešením. Celá práce je založena na překladu povídky Sraz naší třídy napsané Zdeňkem Svěrákem a rozdělena do několika hlavních částí. Nejprve jsou uvedeny základy obecné teorie překladu společně s podkapitolou věnující se konkrétnímu tématu překladu vlastních jmen. Dále následuje samotný překlad, ke kterému se vztahuje jak kapitola Makroanalýza překladu, která představuje autora povídky a jeho dílo, tak kapitola Mikroanalýza překladu. Tato kapitola se věnuje jednotlivým překladatelským tématům, uvádí důvody pro vybraná řešení a dokazuje je na konkrétních příkladech. K práci je v závěru přiložen oskenovaný text předlohy společně s reakcí Zdeňka Svěráka na téma této práce.
Abstract in different language: The objective of this Bachelor Thesis is to create a translation of a literary text and comment on the chosen translation solutions. Revolving around the translation of the short story Sraz naší třídy written by Zdeněk Svěrák, the Thesis consists of several main parts: first, it explains the basics of the general theory of literary translation with an excursion into a topic of proper name translation. The translation itself follows, accompanied by the chapter of Macroanalysis presenting the author of the original story and his work as well as the Microanalysis of the translation. The latter deals with the individual translation issues, gives reasons for chosen solutions and shows them on concrete examples. Moreover, the original story and its author's response to the translation can be found in the Appendix of this Thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ettlerv-BP.pdfPlný text práce5,77 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Ettler - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce586,19 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Ettler - oponent.pdfPosudek oponenta práce703,42 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Ettler - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce305,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19201

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.