Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorRaisová, Eva
dc.contributor.authorEttler, Vojtěch
dc.contributor.refereeSkopečková, Eva
dc.date.accepted2015-06-03
dc.date.accessioned2016-03-15T08:53:50Z-
dc.date.available2014-04-30cs
dc.date.available2016-03-15T08:53:50Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-29
dc.identifier61190
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19201
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce bylo vytvořit překlad uměleckého textu s komentářem k vybraným překladatelským řešením. Celá práce je založena na překladu povídky Sraz naší třídy napsané Zdeňkem Svěrákem a rozdělena do několika hlavních částí. Nejprve jsou uvedeny základy obecné teorie překladu společně s podkapitolou věnující se konkrétnímu tématu překladu vlastních jmen. Dále následuje samotný překlad, ke kterému se vztahuje jak kapitola Makroanalýza překladu, která představuje autora povídky a jeho dílo, tak kapitola Mikroanalýza překladu. Tato kapitola se věnuje jednotlivým překladatelským tématům, uvádí důvody pro vybraná řešení a dokazuje je na konkrétních příkladech. K práci je v závěru přiložen oskenovaný text předlohy společně s reakcí Zdeňka Svěráka na téma této práce.cs
dc.format62 s. (77 544 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectliterární překladcs
dc.subjectpovídkycs
dc.subjectteorie překladucs
dc.subjectmakroanalýzacs
dc.subjectmikroanalýzacs
dc.subjectkomentářcs
dc.titleTranslation of a Czech literary text with a commentary and glossarycs
dc.title.alternativeTranslation of a Czech literary text with a commentaryen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programFilologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe objective of this Bachelor Thesis is to create a translation of a literary text and comment on the chosen translation solutions. Revolving around the translation of the short story Sraz naší třídy written by Zdeněk Svěrák, the Thesis consists of several main parts: first, it explains the basics of the general theory of literary translation with an excursion into a topic of proper name translation. The translation itself follows, accompanied by the chapter of Macroanalysis presenting the author of the original story and his work as well as the Microanalysis of the translation. The latter deals with the individual translation issues, gives reasons for chosen solutions and shows them on concrete examples. Moreover, the original story and its author's response to the translation can be found in the Appendix of this Thesis.en
dc.subject.translatedliterary translationen
dc.subject.translatedshort storiesen
dc.subject.translatedtheory of translationen
dc.subject.translatedmacroanalysisen
dc.subject.translatedmicroanalysisen
dc.subject.translatedcommentaryen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ettlerv-BP.pdfPlný text práce5,77 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Ettler - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce586,19 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Ettler - oponent.pdfPosudek oponenta práce703,42 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Ettler - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce305,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19201

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.