Název: The Portrayal of London in the British Press
Další názvy: The Portrayal of London in the British Press
Autoři: Tůmová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Tihelková, Alice
Oponent: Mišterová, Ivona
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19221
Klíčová slova: Londýn;bytová krize;gentrifikace;bezdomovectví;imigrace;multikulturalismus;terorismus;Islámský stát;jihadi John;subkultura hipsterů;britský tisk;Guardian;Independent;Daily mirror;Times;Daily telegraph
Klíčová slova v dalším jazyce: London;housing crisis;gentrification;homelessness;immigration;multiculturalism;terrorism;Islamic state;jihadi John;hipster subculture;british press;Guardian;Independent;Daily mirror;Times;Daily telegraph
Abstrakt: Hlavním cílem této práce je analyzovat tři aktuálně nejdiskutovanější témata Londýna a jejich zobrazení ve vybraných britských novinách a časopisech s rozdílnými politickými ideami a názory. Teoretická část je věnována historickému pozadí Londýna a světu britských medií. Praktická část se zaměřuje na analýzu článků zabývajících se bydlením v Londýně, migrací spolu s terorismem a subkulturou hipsterů.
Abstrakt v dalším jazyce: The main objective of this thesis is to analyse three most discussed issues in London and their portrayal in selected British newspapers and magazines with different political ideas and opinions. Theoretical part of this thesis is dedicated to a historical background of London and to the world of British media. The practical part focuses on analysis of articles dealing with housing in London, migration together with terrorism and hipster subculture.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
THE PORTRAYAL OF LONDON IN THE BRITISH PRESS - KATERINA TUMOVA 2015.pdfPlný text práce1,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Tumova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce631,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-Tumova - oponent.pdfPosudek oponenta práce681,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Tumova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce340,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/19221

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.