Title: Kam to patří? Odpad perspektivou kognitivní antropologie
Other Titles: Where Does It Fall? Cognitive Approach to Garbage
Authors: Becková, Anna
Advisor: Sosna, Daniel
Referee: Brunclíková, Lenka
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19228
Keywords: odpad;klasifikace;kognitivní antropologie;odpadové hospodářství
Keywords in different language: waste;classification;cognitive anthropology;waste management
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na téma odpadu jako kognitivního fenoménu, jež obsahuje konkrétní objekty, kategorie, jednání a významy, které jsou součástí každodenního života. Každodenní praxe třídění a vyhazování odpadků je součástí kulturně a společensky formovaného vědění. Odpad tak není pasivním objektem definovaným na základě předepsaných zákonů a norem, ale součástí sociálně vytvářených kategorií. Prochází tedy procesem různých klasifikací plných významů a hodnocení. Práce osvětluje klasifikaci a kategorie odpadu jak na úrovni obce jako oficiálního organizátora odpadového systému, tak na úrovni jejích obyvatel jako zásadního aktéra, který je součástí takové politiky. Do jakých kategorií je odpad, se kterým lidé v domácnosti manipulují, dělen; a jaké jsou základní faktory, které toto dělení ovlivňují? Tyto otázky jsou zodpovídány použitím metody polostrukturovaného rozhovoru a metod kognitivní antropologie volného vyjmenování (free listing) a vícečetného třídění na hromádky (successive pile sort).
Abstract in different language: Presented thesis is focused on the topic of waste as cognitive phenomenon which contains specific objects, categories, actions and meanings that are part of everyday life. Everyday practices of sorting trash and throwing it away thus become part of the culturally and socially formed knowledge. Following pages point out, that waste is not only passive object defined in terms of official prescribed codes and standards, but it occupies part of socially generated categories based on shared knowledge within society as well. Using the perspective of cognitive anthropology, the thesis tries to clarify classifications and categories of two different angels: (1) the official organizer of waste management the municipality (2) its inhabitants as the active agents within the municipality. Main methods used in this work are semistructured interview, free listing and successive pile sort.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Beckova_2014.pdfPlný text práce2,45 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Beckova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,4 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Beckova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Beckova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce341,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19228

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.