Title: Kolektivní a individuální paměť členů sokolské organizace
Other Titles: Collective and individual memory of Sokol members
Authors: Baborská, Denisa
Advisor: Šlehoferová, Tereza
Referee: Toušek, Ladislav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19242
Keywords: kolektivní paměť;kolektivní identita;individuální paměť;individuální identita;kulturní paměť;historie;sociální identita;etnická identita
Keywords in different language: collective memory;collective identity;individual memory;individual identity;cultural memory;history;social identity;ethnic identity
Abstract: Pamětníky Sokola lze uvést jako příklad skupiny s bohatou tradicí, jež v minulosti disponovala velkým společenským významem. Zároveň Sokolové slouží jako vzor společensky dlouhodobě stigmatizované a neuznané skupiny, jež v současné době čeká na svou společenskou rehabilitaci. Zrušení Sokola automaticky neznamenalo vymření sokolů a zánik sokolství. Individuální sokolské paměti, konstruované propojením sokolského členství s členstvím v jiných sociálních skupinách, tak výrazně neproměněné kontinuálně přetrvávají v čase. Osobní vzpomínky zůstaly zachovány prostřednictvím individuální identifikace bývalých členů se sokolskými ideály a způsoby jednání. Vlivem zákazu Sokola došlo k fragmentaci jednotné kolektivní sokolské paměti a k jejímu přetrvání ve formě variant původní paměti sdílených sokoly v rámci menších společenství. K uchování fragmentované kolektivní paměti napomohla osobní setkání v rámci soukromého prostoru a udržování kolektivní sokolské identity. Význam sokolství v české společnosti přesto oslabuje vlivem působení několika negativních faktorů. Rozvoj Sokola je tak v současnosti téměř srovnatelně ohrožen jako v době, kdy byla organizace zakázána.
Abstract in different language: The Sokol organization has a long history. In the past, the Sokol ideology significantly affected the construction of the Czech society whereas, nowadays, Sokol members are marginalized and stigmatized group because of the prohibition of Sokol organization for a long time. Even so the individual memories of Sokol members have been still unbroken throughout their lives. Their membership is also associated with a membership in social groups. It is the reason why individual memory of Sokol members is stable and homogeneous. The collective memory has not been dead by the restriction of Sokol activities. It had a lot of variants of which its members participated in the small communities. Informants have been still considered themselves as its members, including honor Sokol ideals and rules. In the socialist era, they also shared common moral rules and social patterns known as a collective identity with their Sokol friends. Their collective Sokol presentation was limited because of maintenance their informal relations in the field of private space. Currently, the Sokol organization has had significant social and financial problems again. Firstly, the organization has a shortage of young members. Secondly, there is a lack of public political interest and support in its activities. Finally, media make a distorted image about the meaning of the Sokol organization.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Baborska Denisa DP 2015.pdfPlný text práce3,5 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Baborska_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Baborska_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce860,95 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Baborska_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce606,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19242

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.