Název: Kolektivní a individuální paměť členů sokolské organizace
Další názvy: Collective and individual memory of Sokol members
Autoři: Baborská, Denisa
Vedoucí práce/školitel: Šlehoferová, Tereza
Oponent: Toušek, Ladislav
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19242
Klíčová slova: kolektivní paměť;kolektivní identita;individuální paměť;individuální identita;kulturní paměť;historie;sociální identita;etnická identita
Klíčová slova v dalším jazyce: collective memory;collective identity;individual memory;individual identity;cultural memory;history;social identity;ethnic identity
Abstrakt: Pamětníky Sokola lze uvést jako příklad skupiny s bohatou tradicí, jež v minulosti disponovala velkým společenským významem. Zároveň Sokolové slouží jako vzor společensky dlouhodobě stigmatizované a neuznané skupiny, jež v současné době čeká na svou společenskou rehabilitaci. Zrušení Sokola automaticky neznamenalo vymření sokolů a zánik sokolství. Individuální sokolské paměti, konstruované propojením sokolského členství s členstvím v jiných sociálních skupinách, tak výrazně neproměněné kontinuálně přetrvávají v čase. Osobní vzpomínky zůstaly zachovány prostřednictvím individuální identifikace bývalých členů se sokolskými ideály a způsoby jednání. Vlivem zákazu Sokola došlo k fragmentaci jednotné kolektivní sokolské paměti a k jejímu přetrvání ve formě variant původní paměti sdílených sokoly v rámci menších společenství. K uchování fragmentované kolektivní paměti napomohla osobní setkání v rámci soukromého prostoru a udržování kolektivní sokolské identity. Význam sokolství v české společnosti přesto oslabuje vlivem působení několika negativních faktorů. Rozvoj Sokola je tak v současnosti téměř srovnatelně ohrožen jako v době, kdy byla organizace zakázána.
Abstrakt v dalším jazyce: The Sokol organization has a long history. In the past, the Sokol ideology significantly affected the construction of the Czech society whereas, nowadays, Sokol members are marginalized and stigmatized group because of the prohibition of Sokol organization for a long time. Even so the individual memories of Sokol members have been still unbroken throughout their lives. Their membership is also associated with a membership in social groups. It is the reason why individual memory of Sokol members is stable and homogeneous. The collective memory has not been dead by the restriction of Sokol activities. It had a lot of variants of which its members participated in the small communities. Informants have been still considered themselves as its members, including honor Sokol ideals and rules. In the socialist era, they also shared common moral rules and social patterns known as a collective identity with their Sokol friends. Their collective Sokol presentation was limited because of maintenance their informal relations in the field of private space. Currently, the Sokol organization has had significant social and financial problems again. Firstly, the organization has a shortage of young members. Secondly, there is a lack of public political interest and support in its activities. Finally, media make a distorted image about the meaning of the Sokol organization.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Baborska Denisa DP 2015.pdfPlný text práce3,5 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Baborska_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-Baborska_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce860,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Baborska_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce606,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/19242

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.