Title: Zacházení s potravinami a jejich hodnocení - zkažené nebo dobré?
Other Titles: Treating food and its evaluation - rotten or good?
Authors: Dvořáková, Alžběta
Advisor: Sosna, Daniel
Referee: Brunclíková, Lenka
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19245
Keywords: jídlo;odpadky;vyhazování;zkažená potravina;lhůta trvanlivosti
Keywords in different language: food;garbage;rotten food;best before;throwing away
Abstract: Tato práce pojednává o tom, kolik jídla lidé v domácnosti vyhazují a proč se tak děje. Cílem práce bylo zjistit, jakým způsobem lidé zacházejí s potravinami od jejich zakoupení až po konzumaci nebo v opačném případě vyhození. Zajímala mne i důvody a interpretace zmíněného jednání, tedy jakási racionalita respondentů. Zjišťován byl také způsob, jakým lidé rozhodnou, že potravinu již vyhodí.
Abstract in different language: This thesis deals with throwing away food within households. The aim of this work is to find out the way how people treat food, from the point of buying it until consuming it, or on the other hand throwing it away into garbage bin. I seek the reasons why food ends rotten in garbage and how do actors interpret and rationalize this particular behaviour. I also wanted to find out what are the ways people qualify the state of the food, whether the best before is important to them or they rather rely on their own senses. I focused on young people who recently moved out from their parents´ house, since their experiences with food are new and they probably perceive the process of buying, cooking and also throwing away food more intensively. To find out answers for my questions I carried out semi-structured interviews and then made a qualitative analysis and subsequent interpretation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Dvorakova_KSA_2015.pdfPlný text práce215,54 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Dvorakova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce445,85 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Dvorakova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce444,83 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Dvorakova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce369,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19245

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.