Název: Etnická proměna Karlových Varů
Další názvy: The Ethnic Transformation of Karlovy Vary
Autoři: Lošťáková, Pavlína
Vedoucí práce/školitel: Lozoviuk, Petr
Oponent: Lupták Burzová, Petra
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19248
Klíčová slova: etnicita;rusové;Karlovy Vary;Petr Veliký;lázeňství;migrace
Klíčová slova v dalším jazyce: ethnicity;russians;Karlovy Vary;Petr Veliký;balneology;migration
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá "Etnickou proměnou Karlových Varů". Hlavním cílem je popsat, jak čeští obyvatelé vnímají Rusy v Karlových Varech. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části jsou popsána teoretická východiska. V druhé části je popsán výzkum a jeho výsledky. Z výsledků výzkumu vzešlo, že čeští obyvatelé vnímají Rusy v Karlových Varech negativně, avšak pro mnoho z nich jsou zdrojem obživy.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with "The Ethnic Transformation of Karlovy Vary". Main objective of this work is to describe how Czech citizens perceive Russians in Karlovy Vary. This work is divided into two parts. The first part describes theoretical basis. The second part desribes the field work and its results. The research has emerged that the Czech citizens perceived the Russians mainly negative in Karlovy Vary, but it is the livelihood of many of them.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_Lostakova_P.2.pdfPlný text práce2,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Lostakova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-Lostakova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Lostakova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce419,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/19248

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.