Title: Etnická proměna Karlových Varů
Other Titles: The Ethnic Transformation of Karlovy Vary
Authors: Lošťáková, Pavlína
Advisor: Lozoviuk, Petr
Referee: Lupták Burzová, Petra
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19248
Keywords: etnicita;rusové;Karlovy Vary;Petr Veliký;lázeňství;migrace
Keywords in different language: ethnicity;russians;Karlovy Vary;Petr Veliký;balneology;migration
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá "Etnickou proměnou Karlových Varů". Hlavním cílem je popsat, jak čeští obyvatelé vnímají Rusy v Karlových Varech. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části jsou popsána teoretická východiska. V druhé části je popsán výzkum a jeho výsledky. Z výsledků výzkumu vzešlo, že čeští obyvatelé vnímají Rusy v Karlových Varech negativně, avšak pro mnoho z nich jsou zdrojem obživy.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with "The Ethnic Transformation of Karlovy Vary". Main objective of this work is to describe how Czech citizens perceive Russians in Karlovy Vary. This work is divided into two parts. The first part describes theoretical basis. The second part desribes the field work and its results. The research has emerged that the Czech citizens perceived the Russians mainly negative in Karlovy Vary, but it is the livelihood of many of them.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Lostakova_P.2.pdfPlný text práce2,16 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Lostakova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Lostakova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Lostakova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce419,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19248

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.