Název: Analýza MMORPG herního světa "World of Warcraft" z antropologických pozic
Další názvy: Massively multiplayer online role - playign games as a social space
Autoři: Milová, Ivana
Vedoucí práce/školitel: Balaš, Nikola
Oponent: Hirt, Tomáš
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19258
Klíčová slova: massively multiplayer online role-playing games;World of warcraft;neoficiálny server;guilda;hra;hráč;online hry;počítačové hry;subkultúra;sociálna skupina;etnografický výzkum;kvalitativní výzkum;raid;magický kruh
Klíčová slova v dalším jazyce: massively multiplayer online role-playing games;World of warcraft;unofficial server;guild;game;gamer;online games;computer games;subculture;social group;ethnographic research;qualitative research;raid;magic circle
Abstrakt: Cieľom tejto práce je na základe etnografického výskumu popísať sociálnu realitu a subkultúru hráčov MMORPG hry World of Warcraft. Ciele práce budú dosahované prostredníctvom popisu a analýzy špecifického sociálneho zoskupenia takzvanej "guildy" v priestore masívne multiplayer "online role-playing hry" World of Warcraft. Bádateľský zámer je konkrétne sústredený na hru World of Warcraft z pozície neoficiálneho česko-slovenského herného serveru. Výskum sa užšie zameriava na hráčov (užívateľov) hry World of Warcraft, ktorí sú integrálnymi členmi guild predovšetkým guild so zameraním "player versus enviroment PVE" (hráč proti prostrediu). "Player versus enviroment" typ herného zoskupenia je skúmaný za účelom lepšej prehľadnosti a reprezentatívnosti v oblasti výskumu guild ako herných sociálnych zoskupení.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the thesis is based on ethnographic research, focused to describe social reality and subculture of players of MMORPG game World of Warcraft. The objectives of the work are achieved through the description and analysis of specific social groupings so-called 'guilds' in the area of massively multiplayer 'online role-playing game' World of Warcraft. Investigative plan is specifically focused on the game World of Warcraft from a position of unofficial Czech - Slovak gaming servers. Based on qualitative research, I assume that players do not play the game primarily because of the desire for the game itself. I argue that the players, who are playing MMORPG games are playing out of their primary reason, desire for social interactions within a subcultural social group, which playing these types of games certainly provides.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KSA) / Theses (DSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Ivana_Milova_Massively_multiplayer_online_role_playing_games_ako_socialny_priestor_2014_SKA.pdfPlný text práce2,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Milova_posudek vedouciho leden 2015.pdfPosudek vedoucího práce1,59 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-Milova_posudek oponenta leden 2015.pdfPosudek oponenta práce1,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Milova_prubeh obhajoby leden 2015.pdfPrůběh obhajoby práce403,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/19258

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.