Title: Mezi islámem, tradicí a Západem: Obraz a utváření identity kuvajtské poválečné generace
Other Titles: Among Islam, Tradition and the West: Picture and Creation of Identity of Post-war Kuwaiti Generation
Authors: Mrázková, Veronika
Advisor: Křížek, Daniel
Referee: Sobotková, Veronika
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19265
Keywords: Kuvajt;kuvajtská společnost;poválečná generace;mladá kuvajtská generace;identita;vytváření identity
Keywords in different language: Kuwait;kuwaiti society;post-war generation;young kuwaiti generation;identity;identity creation
Abstract: Tato práce zkoumá mladou poválečnou generaci v Kuvajtu. Mapuje jejich současný životní styl a zkoumá vztah k zásadním faktorům, které přispěly k vytváření jejich kuvajtská poválečná generace je na jedné straně produkt globalizačních vlivů, které prostřednictvím přejímání cizích kulturních prvků přímo formovaly jejich identity. Zároveň však silně zohledňují lokální hodnoty plynoucí primárně z jejich víry a částečně i některých tradic, kterých se mladí nezříkají. Tato kombinace tak dala vzniknout unikátní a svébytné kultuře mladé kuvajtské generace spojující ve svých živote různé trendy moderní a západní s tradičními aspekty místními, s jedinou neměnnou proměnnou v podobě muslimské víry, jakožto stálého zdroje smyslu jejich životů.
Abstract in different language: The work aims on exploring the young generation of Kuwaiti society and in the age from 20 to 25 years. This generation have grown up in different environment then the elders. Eight-months field research was conducted in Kuwait to explore the life of the young generation, their family and educational background, current lifestyle, and also their sexuality. The research presents the young Kuwaitis as a group, that grew up in very traditional environment of their families but on the other hand were since their childhood under direct influences of the globalization. Young Kuwaitis are more open to the world influence and other cultures. Young Kuwaiti generation has combined the influences in a very specific way. Even thought their lifestyle might appear strongly Westernized, the research has proven that their lives remain strongly tied with mainly with their Muslim faith and also their families, both representing unchangeable values for their future.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FINAL2 - Diplomova prace - Veronika Mrazkova.pdfPlný text práce723 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-V. Mrazkova-V.pdfPosudek vedoucího práce243,81 kBAdobe PDFView/Open
oponent-V. Mrazkova-O.pdfPosudek oponenta práce377,96 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-V. Mrazkova.pdfPrůběh obhajoby práce131,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19265

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.