Title: Fikce a historie - prolínání diskurzů
Other Titles: Blending of discourses of fiction and history in Hayden White´s and Lubomír Doležel´s work
Authors: Fleischmannová, Šárka
Advisor: Kastnerová, Martina
Referee: Schuster, Radek
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19280
Keywords: diskurz fikce;diskurz historie;prolínání diskurzů;Hayden White;Lubomír Doležel
Keywords in different language: fiction discourse;historical discourse;blending of discourses;Hayden White;Lubomír Doležel
Abstract: Záměrem této práce je předložení konceptů dvou autorů, kteří se významným způsobem zapsali do diskuzí, které jsou vedeny ohledně prolínání diskurzů fikce a historie a následná komparace konceptů těchto autorů. Těmito vybranými autory jsou Hayden White a Lubomír Doležel. Předtím než byla zaměřena pozornost na koncepty vybraných autorů, bylo v první kapitole poskytnuto uvedení do problematiky prolínání diskurzů fikce a historie. V obecné rovině také byly definovány diskurzy fikce a historie.
Abstract in different language: The main aim of this thesis was to introduce the concepts of two different authors who both highly contributed to the discussions about the topic blending of the discourses of fiction and history and their consecutive comparison. These authors are Hayden White and Lubomír Doležel. Before focusing on the concepts themselves, introduction to the issue was given in the first chapter. Also, the general definiton of discourses of fiction and history were defined.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Fleischmannova.pdfPlný text práce742,46 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-fleischmannova_kastnerova.pdfPosudek vedoucího práce177,85 kBAdobe PDFView/Open
oponent-fleischmannova_schuster.pdfPosudek oponenta práce175,78 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Fleischmannova_S.pdfPrůběh obhajoby práce338,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19280

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.