Title: Koncept mimesis - překonaný konstrukt nebo funkční interpretační koncept?
Other Titles: Concept of Mimesis - obsolete construct or functional interpretive concept: analysis on the work of E. A. Poe
Authors: Fišerová, Nicole
Advisor: Kastnerová, Martina
Referee: Ševčík, Miloš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19284
Keywords: koncept mimesis;konstrukt;vztah fikce a skutečnosti;analýza děl;interpretace;reprezentace skutečnosti;erich auerbach;annthony nuttall;nový historismus;světatvorba;edgar allan poe;detektivní povídky;hororové povídky.
Keywords in different language: concept mimesis;construct;the relation between fiction and reality;analysis;interpretation;representation of reality;erich auerbach;anthony nuttall;new historicism;worldmaking;edgar allan poe;detective stories;horror stories.
Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na různá pojetí pojmu mimesis a odrazu skutečnosti v literárních dílech. V práci je analyzován charakter mimetických konceptů a jsou zde představeni vybraní autoři. Hlavním cílem je dokázat na analyzovaných dílech hypotézu, že mimesis, jako forma jakékoli nápodoby či reprezentace, je přítomna ve všech literárních dílech, přestože nemusí být na první pohled zřejmá.
Abstract in different language: The diploma thesis introduces various concepts of mimesis and the reflection of reality in literature. The main goal of the thesis is to prove on the basis of analysis of selected works the hypothesis that mimesis as a form of any representation or imitation is present in literature.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Fiserova.pdfPlný text práce773,02 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-fiserova_kastnerova.pdfPosudek vedoucího práce654,42 kBAdobe PDFView/Open
oponent-fiserova_sevcik.pdfPosudek oponenta práce627,76 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Fiserova_N.pdfPrůběh obhajoby práce373,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19284

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.