Title: Historie sakrálních staveb hornických měst středozápadního Krušnohoří
Other Titles: History of sacral buildings mining towns of Midwestern Krusnohori
Authors: Rýneš, Michal
Advisor: Hečková, Petra
Referee: Blahutková, Daniela
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19306
Keywords: Krušné hory;sakrální stavba;čechy;sasko;architektura;hornictví;město;křesťanství;kostel
Keywords in different language: Ore mountains;sacred building;Czech republic;saxony;architecture;mining industry;town;christianity;church
Abstract: Práce pojednává o významných sakrálních stavbách hornických měst středozápadního Krušnohoří. Představuje, porovnává a přibližuje základní historická fakta a architektonické slohy těchto staveb v kontextu s krušnohorským kulturním prostředím. Vymezuje jejich dnešní význam a přínos v moderní společnosti.
Abstract in different language: This thesis deals with important sacred buildings located in chosen towns and areas connected with mining industry in the central part of the western Ore Mountains. The main goal of the thesis is to introduce and compare fundamental historical facts and contemporary styles of architecture in the context of the cultural background in the Ore Mountains. The thesis emphasizes the importance of these religious structures and their benefit to modern society.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE - Rynes Michal.pdfPlný text práce5,24 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-rynes_heckova.pdfPosudek vedoucího práce562,02 kBAdobe PDFView/Open
oponent-rynes_blahutkova.pdfPosudek oponenta práce593,47 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Rynes_M.pdfPrůběh obhajoby práce310,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19306

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.