Název: Sprachliche Gestaltung der Erinnerungstafeln und Anschriften in Chodenland
Další názvy: Linguistic interpretation of commemorative boards and inscriptions in the Chodsko area
Autoři: Neckařová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Königsmarková, Andrea
Oponent: Heitz, Gisela
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19343
Klíčová slova: pamětní tabule;Český les;Chodsko;pohraničí;analýza jazyků;ztvárnění pamětních cedulí;česko-německé vztahy;krajina;vysídlení;zaniklé vsi;naučná tabule
Klíčová slova v dalším jazyce: commemorative plaques and signs;Czech forest;Chodsko;border area;analysis languages;linguistic interpretation of commemorative plaques;czech-german relations;landscape;displacement;abandoned villages;educative board
Abstrakt: Práce je zaměřena na vybranou oblast Českého lesa - Chodsko. Zabývá se jejím historickým vývojem a vlivem česko-německých vztahů na krajinu. Cílem této práce bylo popsat jazykové ztvárnění, rozložení jazyků, funkce pamětních cedulí, a poté je analyzovat na několika příkladech.
Abstrakt v dalším jazyce: The work is focused on a selected area of the Upper Palatine Forest - Chodsko. It deals with its historical development and the influence of Czech-German relations on the countryside. The goal of the theses was to describe linguistic interpretation, language distribution, function of commemorative plaques, and then analyze them on a few examples.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
konecna verze neckarova.pdfPlný text práce5,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Neckarova V.jpegPosudek vedoucího práce753,11 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
oponent-Neckarova O.jpegPosudek oponenta práce778,55 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
obhajoba-Neckarova.jpegPrůběh obhajoby práce414,92 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/19343

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.