Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPonížilová, Martina
dc.contributor.authorLedbová, Zuzana
dc.contributor.refereeRosůlek, Přemysl
dc.date.accepted2015-06-11
dc.date.accessioned2016-03-15T08:56:54Z-
dc.date.available2013-04-17cs
dc.date.available2016-03-15T08:56:54Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2014-04-30
dc.identifier55974
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19471
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je zjistit a popsat roli mládeže v protestech Arabského jara v Egyptě, které na začátku roku 2011 vedly ke svržení dlouholetého autoritářského prezidenta Husního Mubáráka. Práce zkoumá, jakým způsobem se mladí Egypťané protestů účastnili a jak přispěli ke změně do té doby zkostnatělého režimu. Zaměřuje se i na důvody mobilizace mládeže, veřejné projevy nespokojenosti v letech předcházejících vypuknutí Arabského jara a představuje nejvýznamnější mládežnická protestní hnutí. Nakonec sleduje možnosti participace mladých Egypťanů v porevolučním vývoji země. Práce se snaží ukázat, jak se angažovanost mládeže v těchto fázích společensko-politického vývoje Egypta měnila.cs
dc.format90 s. (106 152 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectarabské jarocs
dc.subjectegyptcs
dc.subjectmládežcs
dc.subjectrevolucecs
dc.titleRole mládeže v protestech Arabského jaracs
dc.title.alternativeYouth Role in the Arab Spring: A Case Study of Egypten
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programMezinárodní teritoriální studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of this thesis is to explore and describe role of youth during the Arab Spring protests in Egypt that led to the overthrow of longtime authoritarian President Hosni Mubarak in early 2011. The thesis examines forms of engagement of young Egyptians during the uprising as well as their contribution to the fall of the rigid regime. It also focuses on causes of youth mobilisation and public demonstrations of discontent in the lead up to the revolt, and presents the most important youth protest movements. Finally, the thesis examines possibilities for participation of the Egyptian youth in the post-revolutionary development. It shows how the youth involvement changed during these stages of Egypt's socio-political life.en
dc.subject.translatedthe arab springen
dc.subject.translatedegypten
dc.subject.translatedyouthen
dc.subject.translatedrevolutionen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zuzana Ledbova_BP_2014.pdfPlný text práce3,01 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Ledbova_ved.docPosudek vedoucího práce48,5 kBMicrosoft WordView/Open
oponent-ledbova_opo.docxPosudek oponenta práce45,1 kBMicrosoft Word XMLView/Open
obhajoba-Ledbova.pdfPrůběh obhajoby práce230,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19471

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.