Title: Proměny korejsko-korejských vztahů od roku 1998 do současnosti
Other Titles: Transformation of Korean-Korean relations from 1998 to the present
Authors: Mazancová, Gabriela
Advisor: Kudláčová, Lenka
Referee: Cabada, Ladislav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19485
Keywords: jižní Korea;KLDR;sunshine policy;korejsko-korejské vztahy;zahraniční politika;ekonomické vztahy;postoj veřejnosti;summit;jaderný program;jaderné zbraně
Keywords in different language: south Korea;DPRK;sunshine policy;inter-korean relations;foreign policy;economic relations;public attitude;summit;nuclear program;nuclear weapons
Abstract: Tato práce se zabývá korejsko-korejskými vztahy od roku 1998 do roku 2013. Je zaměřena na zahraniční politiku Jižní Koreje vůči Severní Koreji. Zahrnuty jsou zde zahraniční politiky čtyř jihokorejských prezidentů: Kim Tä-džunga, Ro Mu-hjona, I Mjong-baka a Pak Kun-hje. Práce se podrobně zabývá vývojem zahraniční politiky prezidentů Jižní Koreje vůči KLDR. Rozebírá vliv těchto zahraničních politik na vzájemné vztahy. U každého prezidenta jsou představeny hlavní zásady jeho zahraniční politiky, vliv zahraniční politiky na korejsko-korejské vztahy, poskytnutá ekonomická pomoc a postoj jihokorejské veřejnosti.
Abstract in different language: This thesis deals with Inter-Korean relations between 1998 and 2013. It is focused on foreign policy of South Korea toward North Korea. It contains policies of four different South Korean presidents: Kim Dae-jung, Ro Moh-hyun, Lee Myung-bak a Park Khun-hye. It deals with foreign policy development of South Korean presidents toward DPRK in detail. It analyses influence of these policies on mutual relations. For each president are introduced basic principles of foreign policies, influence of foreign policy on Inter-Korean relations, provided economic help and attitude of South Korean public.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
G.Mazancova.Promeny.korejsko-korejskych.vztahu.od.1998.do.soucasnosti.pdfPlný text práce583,37 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Mazancova_ved.docxPosudek vedoucího práce46,02 kBMicrosoft Word XMLView/Open
oponent-Mazancova_MVVES_opo.docxPosudek oponenta práce43,56 kBMicrosoft Word XMLView/Open
obhajoba-Mazancova.pdfPrůběh obhajoby práce285,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19485

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.