Title: Spor o práva na těžbu nerostných surovin v Arktidě
Other Titles: Dispute over rights of raw material extraction in the Arctic
Authors: Benešová, Gabriela
Advisor: Hlaváček, Pavel
Referee: Piknerová, Linda
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19523
Keywords: arktida;těžba nerostných surovin;spor o hranice;unclos;spolupráce
Keywords in different language: arctic;raw resources extraction;boundary dispute;unclos;cooperation
Abstract: Oblast za polárním kruhem se v posledních letech těší zvýšené pozornosti. Je to způsobeno změnou klimatu, zlepšujícím se technologickým vybavením a také zásobami nerostných surovin, které se v oblasti nacházejí. Tato bakalářská práce pojednává o sporu na právo těžby nerostných surovin v Arktidě. Cílem práce je zachytit dosavadní vývoj v Arktidě a potvrdit či vyvrátit, zda bude nynější právní režim dostačující k vyřešení územních sporů v oblasti. Velkým problémem je, že státy v Arktidě nemají definitivně vyřešené hranice.
Abstract in different language: The region above the Arctic Circle has received much attention in recent years due to global climate change, better technological equipment and substantial mineral resources reserves. This bachelor thesis deals with the dispute over the raw material extraction in the Arctic and its aim is to outline current development of the region and to analyse whether the current legal regime can manage territorial disputes in the High North. The significant problem is that the states in the Arctic have not definitely defined their marine boundaries.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Benesova Gabriela.pdfPlný text práce2,15 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Benesova_ved.docxPosudek vedoucího práce42,11 kBMicrosoft Word XMLView/Open
oponent-Benesova_opo_MV_BAS.docxPosudek oponenta práce47,95 kBMicrosoft Word XMLView/Open
obhajoba-Benesova.pdfPrůběh obhajoby práce363,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19523

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.