Title: Rozvojová pomoc nových donorů - příklad Brazílie
Other Titles: Development aid of new donors - example Brazil
Authors: Rybáková, Eva
Advisor: Piknerová, Linda
Referee: Cabadová Waisová, Šárka
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19559
Keywords: Brazílie;nový donoři;rozvojová pomoc;humanitární pomoc;jiho-jižní spolupráce;trilaterální spolupráce;Afrika;Latinská Amerika
Keywords in different language: Brazil;new donors;development aid;huminitarian aid;south-south cooperation;trilateral cooperation;Africa;Latin America
Abstract: Cílem této bakalářské práce je analýza Brazílie jako nového donora. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. Teoretické základy rozvojové pomoci jsou uvedeny v prvních třech kapitolách a Brazílie jako nový donor je podrobena analýze v druhé části této práce. V závěru jsou shrnuty veškeré podstatné informace a výzkumná téze je potvrzena.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to analyse Brazil as a new donor. The work is divided into two major parts; theoretical grounds of the development aid system are laid out in the first three chapters and the case of Brazil becoming an emerging donor is analysed in the second part of the thesis. In conclusion are summarised all information and research thesis is confirmed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Eva Rybakova.pdfPlný text práce3,77 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Rybakova_ved_MV_BAS.docxPosudek vedoucího práce48,96 kBMicrosoft Word XMLView/Open
oponent-Rybakova_BP_opo_BAS.docxPosudek oponenta práce40,95 kBMicrosoft Word XMLView/Open
obhajoba-Rybakova.pdfPrůběh obhajoby práce290,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19559

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.