Title: Paříž pohledem Roberta Doisneaua
Other Titles: Paris by Robert Doisneau
Authors: Paálová, Tereza
Advisor: Černíková, Veronika
Referee: Divišová, Lucie
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19591
Keywords: paříž;robert doisneau;fotografie;každodennost;druhá světová válka;les halles
Keywords in different language: paris;robert doisneau;everydayness photography;world war ii;les halles
Abstract: Práce pojednává o obrazu Paříže pohledem francouzského humanistického fotografa Roberta Doisneaua. Jedná se o analýzu vybraných fotografií. První cyklus je věnován období druhé světové války a vybrané fotografie zachycují nejen proměnu události, od počátku války až po osvobození, ale hlavně Pařížany při jejich každodenním životě a činnostech. Druhý cyklus je věnován dnes již neexistujícím tržištěm Les Halles, jakožto místu, kde mohl Doisneau fotit každodennost vůbec nejlépe. Navíc měl fotograf k tomuto místu i úzký osobní vztah a přes pracovní vytíženost si vždy našel čas jej zvěčňovat skrze své fotografie, a to hlavně proto, že toto tržiště s 900 letou historií mělo být navždy smazáno z mapy Paříže. Doisneau zachytil Les Halles jako živý organismus, kde měl každý člověk i každá věc své místo a úlohu, kde lidé žili jako jedna rodina.
Abstract in different language: The work deals with the image of Paris by view of French humanist photographer Robert Doisneau. It is an analysis of selected photos. The work is divided into two major parts. The first one is dedicated to the period of the Second World War and the photos were chosen with the target to show Parisians in their everyday life and activities. The second part deals with now non-existing marketplace Les Halles, as a place where Doisneau could take pictures of everyday life. Moreover, he had a very personal relationship to this place and he always found a time to take pictures there, even if he was very busy with other work, so that he could picture this marketplace with 900 years history that should be erased forever from the map of Paris. Doisneau pictured Les Halles as a living organism where every human being and every object had its place and role and where people lived as one family.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Paris vu par Robert Doisneau+Annexes..pdfPlný text práce4,75 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Paalova_vedouci_BP.PDFPosudek vedoucího práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Posudky_BP-Tereza Paalova_oponent.pdfPosudek oponenta práce200,27 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Paalova_obhajoba BP.PDFPrůběh obhajoby práce490,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19591

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.