Title: Formy dislokace v městském prostoru
Other Titles: Forms of dislocation in urban space
Authors: Kašpar, Jan
Advisor: Kobes, Tomáš
Referee: Váně, Jan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19611
Keywords: urbánní sociologie;geografie;plzeň;chicagská škola;robert ezra park;ernest burgess;tramvaje
Keywords in different language: urban sociology;geography;pilsen;chicago school;robert ezra park;ernest burgess;tram lines
Abstract: Bakalářská práce se věnuje vývoji města Plzně, a to jak po jeho demografické, tak geografické stránce, a sice v kontextu zavedení tramvajové dopravy na území města na přelomu 19. a 20. století. Teoretické ukotvení práce vychází z metodologických výzev k sociálně-vědnímu zkoumání města formulovaných představiteli Chicagské sociologické školy. Je tak použito konceptů Roberta E. Parka a dvou teorií ekologického členění města pro zodpovězení otázky, jakými směry a proč se město Plzeň rozvíjelo a jakou úlohu v celém procesu hrály tramvajové linky. V práci pracuji s mapovým open source softwarem QGIS, ve kterém analyzuji dobové plány města pro zviditelnění jeho vývoje.
Abstract in different language: The theme of this thesis is development of the city of Pilsen due its demographic and geographic site in kontext of instalation tram lines in the city at the end of the 19th century. Theory of this thesis is based in methodological challenges which described Chicago sociology scholars. I work with concepts by Robert E. Park and with two theories of ecological structure of the city. The main question I deal with is how and why the city of Pilsen raised and what role played tram lines in this process. In this thesis I use the map open source software QGIS for visualiation of evolution of the city.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kaspar Jan bakalarska prace.pdfPlný text práce1,76 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Kaspar-vedouci.docPosudek vedoucího práce30 kBMicrosoft WordView/Open
oponent-Kaspar (oponent).docPosudek oponenta práce49 kBMicrosoft WordView/Open
obhajoba-kaspar.JPGPrůběh obhajoby práce41,61 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19611

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.