Název: Postoje singles k partnerství a rodinnému životu v České republice
Další názvy: Attitudes of singles to partnership and family life in the Czech Republic
Autoři: Ondrová, Zuzana
Vedoucí práce/školitel: Hasmanová Marhánková, Jaroslava
Oponent: Kobes, Tomáš
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19618
Klíčová slova: singles;partnerství;životní styl;individualismus;sex;rozpad vztahů;děti
Klíčová slova v dalším jazyce: singles;partnership;lifestyle;individualism;sex;relationship breakdown;children
Abstrakt: Cílem kvalitativní studie je snaha o pochopení postojů na partnerství, manželství a rodičovství současných singles v České republice. První část je věnována teoretickému kontextu, který shrnuje teorii singles a dosavadní výzkumy. Druhá část práce zahrnuje metodologickou kapitolu. Data jsou zjišťována skrze polo-strukturované rozhovory a následně zpracována pomocí tematické analýzy. Výsledky této práce nám umožňují blíže pochopit problémy singles s navazováním vztahů a schopností si dlouhodobý vztah udržet.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this qualitative study is to understand the attitudes of the partnerships, marriages and parenthoods of contemporary singles in the Czech Republic. The first part is devoted to theoretical context which summarizes singles theory and previous researches. The second part is devoted to methodological chapter.I use semi-structured interview and thematic analysis. The results of this study allow us to understand the problems with establishing the relationships and the ability to maintain long-term relationship.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zuzana Ondrova BP 2015.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Ondrova-posudek_vedouci.docPosudek vedoucího práce46 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
oponent-Ondrova-oponent.docPosudek oponenta práce31,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
obhajoba-ondrova.JPGPrůběh obhajoby práce53,68 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/19618

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.