Title: Migrace za účelem sňatku z pohledu české legislativy
Other Titles: Migration for the purpose of marriage from the Czech legislation perspective
Authors: Lišková, Romana
Advisor: Pařízková, Alena
Referee: Sitek, Pavel
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19632
Keywords: sňatková migrace;fingované sňatky;cizinci ze třetích zemí;státní úředníci
Keywords in different language: marriage migration;shame marriages;foreigner from third countries;civil servants
Abstract: Předložená práce se zabývá tématem sňatkové migrace v souvislosti s fingovanými sňatky.Tento fenomén je spojován zejména s migrací cizinců ze třetích zemí. Tato kategorie cizinců bývá státními úředníky nejčastěji posuzována. V této práci jsou identifikovány hlavní faktory, které vstupují do posuzování státních úředníků.Dále se práce zaměřuje na způsoby hodnocení cizinců a binacionálních párů na základě jejich "představení" a určování indicií naznačujících, že se jedná právě o fingovaný vztah.
Abstract in different language: The present thesis deals with marriage migration in connection with shame marriages.This phenomon is particulary associated with the migration of foreigners from third countries. In this work are identified principal factors which are taken to consideration of civil servants. Further the work focuses on the way, that is on the basis of individual performance, judged quality of relationship of stated binational couple and determines significant indication which may imply that this is fake relationship.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Romana Liskova.pdfPlný text práce552,89 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Liskova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce123,54 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Liskova_oponent.docPosudek oponenta práce77,5 kBMicrosoft WordView/Open
obhajoba-liskova.JPGPrůběh obhajoby práce90,75 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19632

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.