Název: Migrace za účelem sňatku z pohledu české legislativy
Další názvy: Migration for the purpose of marriage from the Czech legislation perspective
Autoři: Lišková, Romana
Vedoucí práce/školitel: Pařízková, Alena
Oponent: Sitek, Pavel
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19632
Klíčová slova: sňatková migrace;fingované sňatky;cizinci ze třetích zemí;státní úředníci
Klíčová slova v dalším jazyce: marriage migration;shame marriages;foreigner from third countries;civil servants
Abstrakt: Předložená práce se zabývá tématem sňatkové migrace v souvislosti s fingovanými sňatky.Tento fenomén je spojován zejména s migrací cizinců ze třetích zemí. Tato kategorie cizinců bývá státními úředníky nejčastěji posuzována. V této práci jsou identifikovány hlavní faktory, které vstupují do posuzování státních úředníků.Dále se práce zaměřuje na způsoby hodnocení cizinců a binacionálních párů na základě jejich "představení" a určování indicií naznačujících, že se jedná právě o fingovaný vztah.
Abstrakt v dalším jazyce: The present thesis deals with marriage migration in connection with shame marriages.This phenomon is particulary associated with the migration of foreigners from third countries. In this work are identified principal factors which are taken to consideration of civil servants. Further the work focuses on the way, that is on the basis of individual performance, judged quality of relationship of stated binational couple and determines significant indication which may imply that this is fake relationship.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Romana Liskova.pdfPlný text práce552,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Liskova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce123,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-Liskova_oponent.docPosudek oponenta práce77,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
obhajoba-liskova.JPGPrůběh obhajoby práce90,75 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/19632

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.