Title: Vizuální umění jako motivační činitel ve výuce anglického jazyka
Other Titles: Visual Arts as an English Language Teaching Tool
Authors: Bečvářová, Michaela
Advisor: Klečková, Gabriela
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19659
Keywords: nová média;vizuálně obrazná vyjádření;vizuální umění;mediální výchova;vizuální gramotnost
Keywords in different language: new media;visual representation;visual art;media education;visual literacy
Abstract: Tématem této diplomové práce jsou možnosti využití vizuálně obrazných vyjádření nových médií ve výuce anglického jazyka. Cílem práce je prozkoumání potenciálu tohoto druhu vizuálního umění skrze realizaci dvou projektů. Na teoretické možnosti užití vizuálně obrazných vyjádření nových médií ve výuce cizího jazyka v práci navazují výsledky výzkumu. Závěry naznačují, že potenciál novomediálních vizuálně obrazných vyjádření ve výuce může být za určitých podmínek významný.
Abstract in different language: The thesis deals with the use of new media visual representations in the English instruction. Its aim is to investigate the potential of this kind of visual representation through two individual projects realization. The theoretical description of the possibilities of using new media art to support students' second language acquisition is followed by the results of the research analysis. The research was carried out through interviews with learners taking part in the projects and their teachers, observations of the lessons taught, and questionnaires filled out by the participants. The research shows there may be a significant potential of new media visual representation as a teaching tool under suitable conditions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Graduate thesis.pdfPlný text práce795,17 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Becvarova - pos ved GK0001.pdfPosudek vedoucího práce661,94 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Becvarova - pos opon JQ0001.pdfPosudek oponenta práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Becvarova - prubeh obh0001.pdfPrůběh obhajoby práce517,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19659

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.