Title: Elektronická hudba v Čechách
Other Titles: Electronic Music in Bohemia
Authors: Šlouf, Martin
Advisor: Bezděk, Jiří
Referee: Feiferlíková, Romana
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19757
Keywords: elektronická hudba;elektronická taneční hudba;styl;žánr;historie
Keywords in different language: electronic music;electronic dance music;style;genre;history
Abstract: Tato bakalářská práce se v první části zabývá iniciativou vzniku elektronické hudby, samotnou definicí tohoto odvětví, historickými fakty, které vedly k její realizaci a rozšíření do celého světa. Druhá část je pak věnována základnímu rozdělení elektronické taneční hudby, od historie po současnost a samotnou návaznost na Českou hudební scénu.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals in it's first part with the initiative of the creation of electronic music, the very definition of the industrial part, historical facts, which led to it's implementation and expansion throughout the whole world. The second part is devoted to the basic division of electronic dance music, from the past to the present and links to the Czech music scene itself.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska-prace-Elektronicka-hudba-v-Cechach.pdfPlný text práce575,13 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Slouf_hodnoceni_vedouciho_BP_Bezdek.pdfPosudek vedoucího práce756,25 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Slouf_posudek_oponenta_BP_Feiferlikova.pdfPosudek oponenta práce747,75 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Slouf_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce278,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19757

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.