Title: Plzeňský sborový život po roce 1989
Other Titles: Pilsner choir life after 1989  
Authors: Šafarčík, Marek
Advisor: Aschenbrenner, Vít
Referee: Kuhn, Tomáš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19770
Keywords: sborový život;česká píseň;seznam sborů;lidové písně;duchovní hudba;zpěv
Keywords in different language: choir life;list of choir;folk songs;sing;sacred music
Abstract: Ve své práci se snažím vypsat informace o jednotlivých sborech, které působí v Plzni od roku 1989. Rok 1989 je považuji jako za určité přelomové období hudebního života. Toto město má bohatou sborový život. V První kapitole se zabývám smíšenými sbory se světským a duchovní repertoárem. Druhá kapitola obsahuje informace o dětských pěveckých sborech. Snahou mé práce je udělat si celkový přehled o činnosti sborů, na základě získaných informací . V dalších kapitolách se zabývají celkovým sborové životem. Poslední kapitola popisuje můj vlastní pohled na sborový život v Plzni.
Abstract in different language: In my work I try to list the information to the individual choirs in Pilsen . The year 1989 is seen as important to me Pilsen period of church life . This city has a rich choral life. The first section deals with the mixed choir dealing with secular and sacred music . This chapter also includes children's choirs . Trying is a detailed list of the activities of individual churches , according to the information obtained . In subsequent chapters deal with the overall choral events. The last chapter describes my own view of congregational life in Pilsen . I try to give a comprehensive view of the life of the congregations deal with their activities not only in singing , but also organizational . It also outlines the legal form and method of financing
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace- Marek Safarcik.pdfPlný text práce1,4 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Safarcik_hodnoceni_vedouciho_BP_Aschenbrenner.pdfPosudek vedoucího práce1,82 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Safarcik_posudek_oponenta_BP_Kuhn.pdfPosudek oponenta práce444,75 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Safarcik_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce235,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19770

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.