Název: Lidová hudba na Chodsku
Další názvy: The music and folklore of the Chodsko region
Autoři: Vladař, Čeněk
Vedoucí práce/školitel: Slavíková, Marie
Oponent: Bezděk, Jiří
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19773
Klíčová slova: folklor;Chodsko;hudba;dudy
Klíčová slova v dalším jazyce: folklor;Chodsko region;music;bagpipes
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá lidovou hudbou na Chodsku. Obsahuje historii chodských muzik od prvopočátků až do současnosti. Na tu navazuje výzkumná část, která zahrnuje dotazníkové šetření zjišťující informovanost široké veřejnosti o chodském folklóru. Obsahuje i rozhovory s fundovanými odborníky, kteří pracují v kulturní sféře. Bakalářská práce měla za cíl zmínit důležité mezníky v historii chodské hudby, dudácké muziky, význačné osobnosti, současnou scénu na Chodsku a zmapovat, jak chodská hudba "žije" v současnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the music and folklor of the Chodsko region. It contains the history of the groups playing the folk music from its beggining until today. This section is followed by a research part which contains a questionnaire discovering the knowledges of the public of folklor of this region. It also contains interviews with experts who work in culture. The aim of this bachelor thesis was to mention some important points in history of the music of Chodsko region and of the bagpipe music, to introduce some important personalities and also to describe current situation of music in Chodsko region.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP CENEK VLADAR - FINALNI VERZE (2).pdfPlný text práce3,31 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Vladar_hodnoceni_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-Vladar_hodnoceni_oponent.pdfPosudek oponenta práce722,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Vladar_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce237,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/19773

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.