Title: Lidová hudba na Chodsku
Other Titles: The music and folklore of the Chodsko region
Authors: Vladař, Čeněk
Advisor: Slavíková, Marie
Referee: Bezděk, Jiří
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19773
Keywords: folklor;Chodsko;hudba;dudy
Keywords in different language: folklor;Chodsko region;music;bagpipes
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá lidovou hudbou na Chodsku. Obsahuje historii chodských muzik od prvopočátků až do současnosti. Na tu navazuje výzkumná část, která zahrnuje dotazníkové šetření zjišťující informovanost široké veřejnosti o chodském folklóru. Obsahuje i rozhovory s fundovanými odborníky, kteří pracují v kulturní sféře. Bakalářská práce měla za cíl zmínit důležité mezníky v historii chodské hudby, dudácké muziky, význačné osobnosti, současnou scénu na Chodsku a zmapovat, jak chodská hudba "žije" v současnosti.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the music and folklor of the Chodsko region. It contains the history of the groups playing the folk music from its beggining until today. This section is followed by a research part which contains a questionnaire discovering the knowledges of the public of folklor of this region. It also contains interviews with experts who work in culture. The aim of this bachelor thesis was to mention some important points in history of the music of Chodsko region and of the bagpipe music, to introduce some important personalities and also to describe current situation of music in Chodsko region.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP CENEK VLADAR - FINALNI VERZE (2).pdfPlný text práce3,31 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Vladar_hodnoceni_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,36 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Vladar_hodnoceni_oponent.pdfPosudek oponenta práce722,99 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Vladar_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce237,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19773

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.