Název: Hudební výchova na 2. stupni ZŠ se zaměřením na pěvecké činnosti
Další názvy: Music Education at basic school on secondary level with focus on singing activities
Autoři: Bedřichová, Alena
Vedoucí práce/školitel: Feiferlíková, Romana
Oponent: Kuhn, Tomáš
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19776
Klíčová slova: hudební výchova;zpěv;pěvecké činnosti;dechová;hlasová a artikulační cvičení;hlasová hygiena;pěvecká technika
Klíčová slova v dalším jazyce: music education;singing;singing activities;breathing;voice and articulation exercises;vocal hygiene;vocal technique
Abstrakt: Tato diplomová práce je zaměřena na výuku hudební výchovy na 2. stupni základních škol a z velké části se zaobírá pěveckými činnostmi. Přínosem teoretické části jsou zejména poznatky, které se týkají pěvecké techniky, různých dechových, hlasových a artikulačních cvičení a hlasové hygieny, ale které také spadají do oblasti didaktické. Na zmíněné poznatky z teoretické části jsem navázala výzkumným šetřením v podobě elektronického dotazníku, kde jsem se setkala se způsoby vedení hodin hudební výchovy.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on the musical education in the 2nd grade of primary schools and it mostly deals with singing activities. The theoretical information describes singing techniques, various breathing, voice and articulation exercises and vocal hygiene. It also contains a didactic part. Basing on the presented knowledge I did a research in the form of an electronic questionnaire, regarding the teachers´ methods of conducting music lessons.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_Alena_Bedrichova.pdfPlný text práce1,85 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Bedrichova_hodnoceni_vedouciho_DP_Feiferlikova.pdfPosudek vedoucího práce765,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-Bedrichova_posudek_oponenta_DP_Kuhn.pdfPosudek oponenta práce416,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Bedrichova_prubeh_obhajoby_DP.pdfPrůběh obhajoby práce260,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/19776

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.