Title: Integrované slovní úlohy v matematice
Other Titles: Integrated word problems in Mathematics
Authors: Ungrová, Kristýna
Advisor: Pěchoučková, Šárka
Referee: Hrabětová, Regina
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19804
Keywords: integrované slovní úlohy;parametry integrovaných slovních úloh;integrace;tematické vyučování
Keywords in different language: integrated word problems;parameters of integrated word problems;integration;thematic lessons
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá integrovanými slovními úlohami v učivu matematiky 1. stupně základní školy a zaměřuje se na vytvoření vlastních integrovaných slovních úloh. V teoretické části jsou přiblíženy poznatky o integrovaných slovních úlohách. Praktická část je aplikována ve 4. ročníku základní školy. K praktické části se váže devět pracovních listů s integrovanými slovními úlohami.
Abstract in different language: The diploma work deals with the integrated word problems in the curriculum of primary educations of mathematics and focuses on the creation of own integrated word problems. In the theoretical part are explained pieces of knowledge of integrated word problems. The practical part is applied in the fourth year of primary school. Nine worksheets with integrated word problems are related to the practical part.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ungrova Kristyna DP.pdfPlný text práce3,16 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hodnoceni Ungrova039.pdfPosudek vedoucího práce490,33 kBAdobe PDFView/Open
oponent-XXV. Ungrova_Oponentni posudek diplomove prace.pdfPosudek oponenta práce41,17 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Ungrova protokol075.pdfPrůběh obhajoby práce208,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19804

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.